Club

Missie & Visie

Missie & Visie

Elke lid heeft de kans om zich te ontplooien ongeacht het niveau.  Recreatief, competitie of topsport.

We doen dit steeds met onderstaande kernwaarden

Brede ontwikkeling

Brede ontwikkeling

Lang breed motorisch ontwikkelen. Ontwikkeling op mentale en sociale vaardigheden.