Informatie 2016-10-31T16:05:43+00:00

Voor wie?

Atriac staat open voor iedere atleet ongeacht leeftijd, sekse, etnische afkomst, ambitie of niveau.
Je bent niet verplicht te komen naar de trainingen of te participeren aan recreatieve of competitieve evenementen, maar we hebben zwem-, loop- en fietstrainingen in clubverband en bieden info en mogelijkheden om recreatief of competitief triatlon & duatlon te beoefenen aan vrouwen en mannen in de categorieën jeugd, senioren en veteranen.

Voor de jeugdbegeleiding werkt ATRIAC samen met JESPO:
JESPOtrikids kunnen zich aansluiten bij ATRIAC om verder door te groeien in de triatlonsport.
Meer info hierover bij Charles De Roeck: 0496 244 555.

 

Kandidaat leden

Om je het best te informeren nodigen we je vrijblijvend uit om eens een kijkje te komen nemen op één van onze zwemtrainingen. Je mag een 3- tal keer komen meetrainen om de werking van ATRIAC te verkennen en de sfeer op te snuiven. Graag je komst verwittigen aan nieuwe.leden@atriac.be, dan kunnen we je persoonlijk te woord staan.
Waar: zwembad Ieperman, Doornstraat te Wilrijk
Wanneer: zwemtrainingen op maandag, dinsdag of vrijdag komen hiervoor in aanmerking, raadpleeg de recreatieve kalender voor de juiste uren.

Lidmaatschap

3 voorwaarden dienen vervuld te zijn alvorens volwaardig lid te zijn van Atriac:

1.     ATRIAC Inschrijvingsfiche
Het online inschrijvingsformulier is terug te vinden op de website: Lidmaatschap > Inschrijvingsformulier.

Als volwassene kan je kiezen uit 4 verschillende types aansluiting bij ATRIAC.
Je kan enerzijds kiezen tussen wedstrijd of trainend atleet. Als wedstrijd atleet krijg je een VTDL wedstrijdlicentie. Hiermee is de wedstrijdatleet naast de verzekering voor alle trainingen ook al verzekerd op VTDL erkende wedstrijden. Een trainend atleet heeft een lidkaart bij de VTDL en is hiermee enkel verzekerd op trainingen. Voor wedstrijden zal hij/zij een daglicentie moeten aankopen.
Anderzijds kan je ook kiezen voor een lidmaatschap inclusief of exclusief zwemtrainingen. Atleten die de optie zwemmen kiezen, kunnen een heel jaar lang genieten van de door de club georganiseerde zwemtrainingen. Kies je voor een lidmaatschap exclusief zwemmen, dan kan je niet deelnemen aan de ATRIAC zwemtrainingen.

Inschrijving vanaf 1/1/2017 - lopend tot 31/12/2017

Inbegrepen in het bedrag
TypeBedragZwemtrainingenLoop- & Fiets trainingenVTDL
JEUGD
<12 jaar€ 100xxBasislidmaatschap
12-17 jaar€ 180xxWedstrijdlicentie
VOLWASSENEN: RECREATIEF/COMPETITIEF
Wedstrijd atleet (excl. zwemmen)€ 170xWedstrijdlicentie
Wedstrijd atleet (incl. zwemmen)€ 270xxWedstrijdlicentie
Trainend atleet (excl. zwemmen)€ 140XBasislidmaatschap
Trainend atleet (incl. zwemmen) € 240xxBasislidmaatschap
STEUNEND LID
Steunend€ 25---

Opgelet:
Vanaf 2017 is een wedstrijdpakje (trisuit) niet meer inbegrepen in het lidgeld voor de wedstrijdatleten. Ieder lid van ATRIAC kan een wedstrijpakje en/of andere clubkledij aankopen. Meer info hierover kan je verkrijgen via kledij@atriac.be.

2.     Lidgeld
Je stort het desbetreffende lidgeld op de rekening BE75 0688 9738 8251 van Atriac vzw met duidelijke vermelding van de naam van de atleet en het gekozen type.

3.     Aansluiting federatie (VTDL)
Je dient de aanvraag voor een lidkaart of licentie bij de VTDL zelf online te doen.
Wie voorheen al aangesloten was bij de VTDL kan dit doen via zijn/haar account op 3ntrance. Wie voor de eerste maal aansluit bij de VTDL dient een hiervoor eerst een account aan te maken.

De kost voor aansluiting en verzekering bij de VTDL is inbegrepen in het ATRIAC lidgeld en wordt door de club aan de federatie betaald. Je hoeft dus geen aandacht te besteden aan de vermelde tarieven op de site van de VTDL.

Als de ATRIAC ledenadministratie jouw inschrijvingsformulier ontvangen heeft en ook de storting van het lidgeld is doorgevoerd, zal de aanvraag voor licentie of lidkaart bij de VTDL door de club bevestigd worden.
Vanaf dat moment ben je volwaardig lid van ATRIAC en de VTDL federatie. Je bent vanaf dan verzekerd op alle trainingen (individueel of met de club).

Om de inschrijvingen en aanvragen gegroepeerd te kunnen behandelen, zal dit op specifieke tijdstippen gebeuren. Van november tot en met februari ligt de frequentie op 2 keer per maand (1e en 3e weekend van de maand) en van maart tot en met oktober 1 keer per maand (3e weekend van de maand). We raden uiteraard aan om niet met inschrijven te wachten.

Sluit je pas in de tweede helft van het jaar aan, contacteer dan zeker leden.beheer@atriac.be voor aangepaste tarieven.

Verzekering

Alle aangesloten leden welke volledig in orde zijn met de adminstratieve en financiële verplichtingen zijn verzekerd op alle trainingen van de club en voor bepaalde risico’s bij individuele trainingen.

Bij alle clubtrainingen zijn de leden die in orde zijn verzekerd voor lichamelijk letsel en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden.

Bij individuele trainingen zijn de leden die in orde zijn enkel verzekerd voor lichamelijk letsel.

Leden met een wedstrijdlicentie zijn ook verzekerd tijdens wedstrijden onder toezicht van de VTDL.

De lichamelijke ongevallen worden verzekerd via de federatie.
Informeer je via http://vtdl.triathlon.be/verzekering/
Details omtrent de items gedekt in deze polis vind je hier

Als je een sportongeval wenst aan te geven, vul dan het Invulformulier bij sportongeval zo volledig mogelijk in en bezorg een kopie aan leden.beheer@atriac.be. Op basis van deze info zal er een dossier geopend bij Ethias. Je zal daarvan bevestiging ontvangen en vanaf dat ogenblik verloopt alle communicatie rechtstreeks tussen het slachtoffer en de verzekeraar.