Algemeen 2016-10-17T07:01:40+00:00

Inleiding: Beste meisje, jongen en ouders

Als jij graag triatlon en duatlon wil beoefenen lees dan hieronder hoe we te werk gaan en wat we je te bieden hebben. Aarzel niet om ons te contacteren als je vragen hebt.

Contact

Charles De Roeck: jeugdsportcoördinator voor ATRIAC en hoofdverantwoordelijke JESPO Triatlon.
Mail: charles.deroeck@skynet.be
Tel. 0496/244 555

Kristof van Daele: jeugdsportcoördinator ATRIAC.
Mail: vandaele.kristof@atriac.be
Tel. 0497/509 410

Inleiding

 • Om te zorgen voor een kwaliteitsvolle brede jeugdwerking is de samenwerking met externe partners een noodzaak.
 • Deze externe partner is JESPO vzw, JeugdSport. In een convenant is deze samenwerking vastgelegd.
 • Hierdoor kunnen we elk kind een heleboel meer bieden als het op initiatie en recreatie niveau de triatlon en duatlon wil beoefenen.
 • Doorstroming naar ATRIAC blijft een doelstelling wanneer kinderen competitief zijn of willen zijn.

Waar halen we de mosterd

 • Naleven Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport.
 • Raamplan VTDL.
 • Opleidingsplan NTB.
 • Raamwerk seksuele integriteit en beleid in de sportclub.
 • De 10 geboden van de jeugdige sporter (Karel Pardaens).
 • Onze, reeds 14 jaar, succesvolle jeugd triatlon en duatlon werking.
 • Sportclubadvies Stad Antwerpen.

Doelstellingen

 • Jongeren van 8 tot 18 jaar aanzetten tot het beoefenen van de 3 basissporten (zwemmen, fietsen en lopen) in functie van levenslang sporten en van het beoefenen triatlon en duatlon sport (we zorgen in de eerste plaats voor een brede basis van de motorische vaardigheden).
 • Kinderen van 8 tot 18 jaar de kans geven bij JESPO om op een laagdrempelige, motiverende en ori‘nterende manier op initiatie en recreatie niveau kennis te laten maken de triatlon en duatlon.
 • Kinderen vanaf 12 jaar die aan competitie willen doen alle mogelijkheden bieden bij ATRIAC.
 • Toegankelijk voor iedereen ongeacht niveau, ras, geslacht of maatschappelijke status.
 • Op initiatie en recreatie niveau een lage instapdrempel door o.a. laag inschrijvingsgeld en het voorzien van leen- en gebruiksmateriaal zwemmen, fietsen, lopen.
 • Voorzien van kindgerichte sportbegeleiders en trainers.
 • FUN in en met sport nastreven. Door het beoefenen van triatlon en duatlon sportieve succeservaringen in de sport bezorgen en op die manier aanzetten tot long life sporten. Ieder kind is wel in één van de drie sporten goed of beter dan een ander. Ze scoren altijd!
 • Jongeren in een sportieve, gezonde en veilige omgeving met mekaar laten omgaan.

Elke jongere het recht heeft om kampioen te worden, maar hij heeft evenzeer het recht om geen kampioen te worden.

Resultaat

 • FUN IN EN MET SPORT.
 • LONG LIFE SPORTEN.
 • TEAM SPIRIT ontwikkelen (groepsactiviteiten)
 • Algemene motorische vaardigheden ontwikkelen in functie van triatlon en duatlon.
 • Zwemmen, fietsen lopen op kidsformaat.
 • SUCCES ERVARING NASTREVEN.
 • Aangepaste trainingsfaciliteiten in functie van de doelgroep (initiatie/recreatie/competitie).
 • Gezonde levensstijl en voeding bijbrengen.
 • Veilig leren sporten.